Název:
Kyselina močová
Název dle žádanky:
Kyselina močová
Zkratka:
Kmoc
Další názvy:
Metoda:
spektrofotometrie
Jednotka:
µmol/l
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
7 dní
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
3 dny

Referenční meze

Věk

0 6T
6T 1
1 15
Ž 15 60
Ž 60 90
Ž 90 150
M 15 60
M 60 90
M 90 150

Norma

143 340
120 340
140 340
140 340
208 434
131 458
200 420
250 470
208 494